icoon Integrale Kwaliteitszorg

Integrale kwaliteitszorg

Wat is kwaliteitszorg?

Elke organisatie wil groeien en beter worden. 

Als dit proces op een gestructureerde manier gebeurt dan spreken we over kwaliteitsontwikkeling of kwaliteitszorg omdat het volgens een bepaald plan verloopt. 

 

Kwaliteitszorg in CKSA is erop gericht de kwaliteit van alle onderwijsaspecten te beheren/beheersen en voortdurend te verbeteren. Daarom dat we regelmatig de kwaliteit van onze dienstverlening bekijken, en acties ondernemen om te verbeteren en te borgen. 


Centraal binnen de kwaliteitszorg staan de opvattingen van CKSA over wat het kwalitatief vindt. 

 • CKSA streeft enerzijds de doelen na zoals vastgelegd in de decreten want dat zijn de wettelijke eisen. Dit is de missie die we gekregen hebben van de overheid en waarmee we onderwijs moeten realiseren op een kwaliteitsvolle manier.
 • Maar CKSA heeft ook een eigen visie op wat goed onderwijs moet zijn. Het legt daarom haar eigen accenten en houdt daarbij rekening met de kenmerken van haar scholen en de eisen die belanghebbenden (vb. inspectie) in het onderwijsveld aan kwalitatief onderwijs stellen. 
 • Vervolgens vertaalt CKSA haar opvattingen over goed onderwijs in heldere en passende doelen

 

Beleidscyclus

Het is van belang dat de activiteiten die CKSA ontplooit deel uitmaken van een duidelijke beleidscyclus binnen haar organisatie. Kwaliteitszorg is immers systematisch, integraal en cyclisch

 • Systematisch wil zeggen dat CKSA met duidelijke procedures, instrumenten en criteria regelmatig de kwaliteit van de organisatie van haar onderwijs evalueert. 

Voor sommige kwaliteitsaspecten zal dat betekenen dat CKSA dit maandelijks (vb. College van Directeurs) of jaarlijks bekijkt (vb. het aanbod rond Aanvangsbegeleiding), voor andere zal een evaluatie met grotere tussenperioden meer functioneel zijn. 

 • Integraal betekent dat de kwaliteitszorg alle beleidsdomeinen van onderwijs betreft en dat alle geledingen (bestuur, directies, leerkrachten, externe partners) bij de planning, uitvoering en evaluatie worden betrokken. 
 • Cyclisch duidt op het continue karakter van de opeenvolging van evaluatie en verbeteractiviteiten. Het gaat daarbij onder meer om de wijze waarop CKSA denkt de zelfevaluatie en de verbetertrajecten het best te kunnen realiseren. 

 

Het proces van kwaliteitszorg bestaat bijgevolg uit de volgende stappen:

 1. bepaling van de positie en mogelijkheden tot verbetering (Act)
 2. formuleren van prioritaire doelstellingen (Act)
 3. ontwikkelen van een actieplan (Plan)
 4. uitvoering van het plan (Do)
 5. evaluatie en borging (Check)


Voor CKSA is ‘onderwijs’ veel breder dan louter het onderwijskundig aspect ervan. Om onderwijs te organiseren komt er meer bij kijken. De activiteiten in functie van de organisatie van onderwijs splitsen zich op in
8 beleidsdomeinen:

 • Strategisch beleid
 • Personeelsbeleid
 • Preventie- en Welzijnsbeleid
 • Financieel beleid
 • Infrastructureel beleid
 • Identiteitsbeleid
 • Onderwijskundig beleid
 • Kwaliteitsbeleid

 

Daarnaast heb je ook 8 dragers die voortdurend invloed uitoefenen op elk van de beleidsdomeinen. Ze etaleren zich in elk onderdeel van de organisatie en dragen bij tot het gemeenschappelijk, en daarom, gedragen proces.

 • doeltreffende communicatie 
 • ondersteunende relaties
 • gezamenlijke doelgerichtheid
 • gedeeld leiderschap
 • geïntegreerd beleid
 • reflectief vermogen
 • innovatief vermogen
 • responsief vermogen

 

Om dit alles overzichtelijk en transparant te houden gebruiken we onze strategiekaart als tool om het kwaliteitsproces in kaart te brengen.
(CKSA-medewerkers vinden achter de beveiliging de volledig ingevulde strategiekaart waarin doorgeklikt kan worden naar alle acties.)

En tot slot vinden ook wij dat

 

“Action without vision is only passing time, vision without action is merely day dreaming, but vision with action can change the world.”

- Nelson Mandela

Heeft u nog een vraag?

Laat het ons weten

Koekje?

Sommige cookies zijn noodzakelijk voor de werking van onze site en kan je niet uitschakelen. Hoe meer cookies je aanvaardt, hoe beter de site werkt. Maar de keuze is aan jou! Meer informatie kan je vinden in ons cookiebeleid

ik eet ze allemaal op! cookie instellingen